Albanian   |   English
Britanika Metodologjia Kurset Mesueset Pershtypjet Regjistrohu Integral Lajmet Kontaktet   
Integral
Visit our website: integral.al
Integral Programe Edukimi

Gjate 20 vite të fundit Integral Programe Edukimi ka treguar të jetë një nga Kompanite me profesionale në fushen e edukimit dhe shkembimeve kulturore. Konsulentet tanë me një nivel të larte kualifikimi në fushen e edukimit janë të gatshem t’ju ndihmojnë për cdo kerkesë në lidhje me programet shkollore dhe universitare, duke berë zgjedhjen e duhur në profilin e studimeve, lehtesim të procedurave të aplikimit si dhe organizimin e udhetimeve.

INTEGRALl ofron:
  • Kurse gjuhe jashtë Shqiperisë në pranverë, verë dhe dimër për femije dhe të rinje.
  • Kurse intensive vjetore  për të rritur brenda dhe jashtë Shqiperie.
  • Kurse përgatitore për testime si: IELTS, TOEFL etj. brenda dhe jashtë Shqiperisë.
  • Edukim i nivelit për shkollat e mesme dhe programe speciale për parapërgatitje Universitare jashtë Shqiperise.
  • Ndjekja e studimeve universitare në Europe dhe SHBA.
  • Programe për shkembine kulturore  për nxenesit shkollave të mesme. Një vit studimi jashtë shteti.
Kontaktet

Rr. Abdyl Frashëri, Pall 9,
Shkalla 1, Kati 3, Ap. 5
Tirana - Albania


Tel: +355 422 52 065 / +355 66 40 40 701
Skype: integral.albania
Facebook: Britanika-Integral

Pallati i Librit Universitar në ish-bllok, hyrja në krah të Kolonat (fast food), kati 3.
+ read more
v.2.0 © RixtelLab 2013-2017
Rixtel Lab