KURSE PËRGATITORE PËR TOEFL DHE IELTS

➽ TOEFL - Përshkrimi i kursit:

Ky kurs është dizenjuar për të matur aftësitë në gjuhën angleze duke testuar aftësitë e të shkruarit, të lexuarit, të dëgjuarit dhe të folurit.
Kështu kur ju studioni për testin e TOEFL ju gjithashtu po e përgatisni veten për përdorimin e anglishtes në jetën reale- si universiteti apo një punësim. Ne ju ofrojmë përgatitje maksimale.

Këtu përgatiteni për :

✱ Të përdorur në mënyrë efektive, gjuhën e huaj në ambiente akademike.
✱ Mbi teknikat e plotësimit të testit
✱ Menaxhimin e kohës së testimit në avantazhin tuaj.
✱ Strukturat e eseve akademike
✱ Dëgjimin për të kuptuar sa më shumë nga disiplina e Listening
✱ Përdorimin e shprehive dhe argumentave të duhura në Speaking.

 

➧ Kursi standart:


✦Data fillimit e grupit te pare : 23 Shtator

✦Oraret : E Hënë-E Mërkurë-E Premte 17:00 – 18:30
✦Nr. i orëve : 53 orë mësimore
✦ Kohëzgjatja e nje seance: 35 seanca nga 90 min secila
✦ Seanca individuale:  3.000 Lekë
✦ Seanca në grup: 25.000 Lekë
✦ Grupe te vogla ne numer

➧ Kursi intensiv:


✦ Nr. i orëve
: 36 orë mësimore
✦ Kohëzgjatja e nje seance: 120 min
✦ Seanca individuale:  N/A
✦ Seanca në grup: 20.000 Lekë
✦ Mësues të huaj , individual: N/A
✦ Mësues të huaj, grup: 250 €

➽ IELTS - Përshkrimi i kursit:

Kursi konsiston në testimi e të katër shprehive : të dëgjuarit, të lexuarit, të shkruarit, të folurit. Teston njohuritë praktike të gjuhës angleze për ata që duan të emigrojnë, punojnë apo studiojnë jashtë vendit.
Ky testim e vë theksin te integrimi sa më I shpejtë nëpërmjet njohjes së mirë të gjuhës.
Ne ju ndihmojmë të përvetsoni teknikat më efikase për të qenë të suksesshëm në këtë provim.

Në këtë kurs :

✱ Ofrohen teste praktike
✱ Simulim real i testimit
✱ Menaxhimin e kohës së testimit në avantazhin tuaj
✱ Mësoni të shkruani raporte krahasuese, email, letra zyrtare
✱ Mësoni ndërtimin e eseve argumentuese

 

➧ Kursi standart:

✦Data e fillimit te grupit : 23 Shtator
✦Oraret : E Hënë-E Mërkurë-E Premte 18:30 – 20:00
✦ Nr. i orëve : 53 orë mësimore
✦ Kohëzgjatja e nje seance: 35 seanca nga 90 min secila
✦ Seanca individuale:  3.000 Lekë
✦ Seanca në grup: 25.000 Lekë
✦ Grupe te vogla ne numer

➧ Kursi intensiv:


✦ Nr. i orëve
: 36 orë mësimore
✦ Kohëzgjatja e nje seance: 120 min
✦ Seanca individuale:  N/A
✦ Seanca në grup: 20.000 Lekë
✦ Mësues të huaj , individual: N/A
✦ Mësues të huaj, grup: 250 €

➽ Asistencë për regjistrimin në provimet ndërkombëtare