KURSE PËRGATITORE PËR TOEFL DHE IELTS

➽ TOEFL - Përshkrimi i kursit:

Ky kurs është dizenjuar për të matur aftësitë në gjuhën angleze duke testuar aftësitë e të shkruarit, të lexuarit, të dëgjuarit dhe të folurit.
Kështu kur ju studioni për testin e TOEFL ju gjithashtu po e përgatisni veten për përdorimin e anglishtes në jetën reale- si universiteti apo një punësim. Ne ju ofrojmë përgatitje maksimale

Këtu përgatiteni për :

✱ Të përdorur në mënyrë efektive, gjuhën e huaj në ambiente akademike.
✱ Mbi teknikat e plotësimit të testit
✱ Menaxhimin e kohës së testimit në avantazhin tuaj.
✱ Strukturat e eseve akademike
✱ Dëgjimin për të kuptuar sa më shumë nga disiplina e Listening
✱ Përdorimin e shprehive dhe argumentave të duhura në Speaking.

➧ Kursi standart:

✦Oraret : E Hënë-E Premte 09:00 – 20:00
✦Nr. i orëve : 38 orë mësimore
✦ Kohëzgjatja e nje seance: 25 seanca nga 90 min secila
✦ Seanca individuale:  3.000 Lekë

➧ Kursi intensiv:


✦ Nr. i orëve
: 36 orë mësimore
✦ Kohëzgjatja e nje seance: 120 min
✦ Seanca individuale:  N/A

➽ IELTS - Përshkrimi i kursit:

Kursi konsiston në testimi e të katër shprehive : të dëgjuarit, të lexuarit, të shkruarit, të folurit. Teston njohuritë praktike të gjuhës angleze për ata që duan të emigrojnë, punojnë apo studiojnë jashtë vendit.
Ky testim e vë theksin te integrimi sa më I shpejtë nëpërmjet njohjes së mirë të gjuhës.
Ne ju ndihmojmë të përvetsoni teknikat më efikase për të qenë të suksesshëm në këtë provim.

Në këtë kurs :

✱ Ofrohen teste praktike
✱ Simulim real i testimit
✱ Menaxhimin e kohës së testimit në avantazhin tuaj
✱ Mësoni të shkruani raporte krahasuese, email, letra zyrtare
✱ Mësoni ndërtimin e eseve argumentuese

➧ Kursi standart:

✦Oraret : E Hënë-E Premte 09:00 – 20:00
✦ Nr. i orëve : 38 orë mësimore
✦ Kohëzgjatja e nje seance: 25 seanca nga 90 min secila
✦ Seanca individuale:  3.000 Lekë

➧ Kursi intensiv:


✦ Nr. i orëve
: 36 orë mësimore
✦ Kohëzgjatja e nje seance: 120 min
✦ Seanca individuale:  N/A

➽ Asistencë për regjistrimin në provimet ndërkombëtare